BoligByggematerialer

Sandfangsbrønd. Se eksperternes valg

0

Står du i en situation, hvor du har brug for at købe en sandfangsbrønd, er det vigtigt at være opmærksom på, at du har mange muligheder. Der findes nemlig rigtig mange forskellige sandfangsbrønde på det danske marked.

Inden du begynder at lede efter en sandfangsbrønd, er det derfor afgørende, at du sætter dig godt ind i, hvad dine behov er. Uden at have kendskab til dette, er det nemlig ikke muligt at vælge en passende sandfangsbrønd for dit vedkommende.

Hvad er en sandfangsbrønd?

Navnet indikerer ganske godt, hvad en sandfangsbrønd er. Navnet fortæller nemlig helt præcis, hvad formålet med en sådan brønd er.

Den har nemlig til formål at opfange sand, der følger med vandet. Det gør den naturligvis for at sikre, at det ikke bliver ført med videre ud i kloakken. Er der for meget sand, der bliver ført med videre ud i kloakken, kan det nemlig resultere i en tilstopning.

Typisk er en sandfangsbrønd udført i enten korrugeret PP- eller PVC-rør, hvilket er et bølgeformet og hårdført plastrør. Tæt ved bunden af det store korrugerede rør, der udgør selve sandfanget, er der monteret en vandlås, som kommer i form af et lille opadvendt rør i PVC.

Et sådant rør kan vise sig at være relevant at bruge i flere sammenhænge. Det er dog især noget, der bliver brugt ved tagnedløb i indkørsler og andre steder, hvor der blive opsamlet regnvand.

Når de store mængder regnvand bliver ledt ned i brønden, vil det blive grovsorteret, hvorfor en stor del af alle blade, sten, jord og deslige, som er med regnvandet, ikke bliver ført med videre. Derimod vil det ende i bunden af sandfangsbrønden.

Hvis du skal sikre, at den bliver ved med at fungere optimalt, er det vigtigt, at den bliver renset i ny og næ. Der er ikke nogen fast regel for, hvor ofte det skal gøres, men du bør gøre det en gang om året eller oftere. Ved at gøre dette, kan du sikre dig mod, at den ender med at stoppe til.

Du bør have en sandfangsbrønd flere steder

Der er op til flere steder, hvor det giver god mening at have en sandfangsbrønd. Af den grund kan der også være flere årsager til, at du er på jagt efter en sådan brønd.

Der er dog nogle steder, hvor den er vigtigere at bruge end andre. For at være på den sikre side, rådes du dog til at bruge en på alle steder, hvor du enten leder vand ud i kloakken, eller når du skal lede vand ud i en faskine.

I begge tilfælde er der fordele forbundet med at gøre brug af en sandfangsbrønd. Det handler dog i høj grad om, at det er med til at sikre, at du undgår, at der opstår en tilstopning i kloakken. Det kan nemlig nemt ske, hvis vandet frit kan føre materiale med sig ned i kloakken.

Af den grund er det også vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke må undervurdere vigtigheden af at gøre brug af en sandfangsbrønd. Den kan ikke blot ende med at spare dig for en masse besvær, men kan faktisk også spare dig for penge, da en stoppet kloak ikke er gratis at få styr på igen.

Kloakseparering med sandfangsbrønd og regnvandsfaskine

Der er op til flere boligejere, der i løbet af de seneste år er blevet pålagt at udføre en kloakseparering. Det er de blevet pålagt at gøre, da det sikrer, at regnvand og spildevand bliver ført i hver sin kloak.

Årsagen til, at man gør dette, og at boligejerne er blevet pålagt at udføre en sådan kloakseparering er, at man ikke vil overbelaste kloaksystemet til spildevand. Det kan nemlig ende med at ske som følge af stigende mængder regnvand.

En kloakseparering kan udføres på flere måder, men en god måde at gøre det på er, at du nedgraver en eller flere regnvandsfaskiner. De er nemlig lavet med det formål, at de kan opsamle regnvandet.

Disse faskiner kan bedst beskrives som en stor slags si, der bliver gravet ned i din have, hvorefter den bliver dækket med geotekstil, jord og dernæst græs. Det vil sige, at det ikke er noget, der er synligt, men derimod er det gemt under græsplænen.

Dernæst er det pointen, at du kan føre nedløbene fra husets tagrender ned i en sandfangsbrønd. Herfra skal vandet føres via kloak videre hen til faskinen, der kan tage imod de store mængder på én gang. Fra faskinen vil vandet langsomt sive ud i den omkringliggende jord.

Der findes forskellige typer af sandfangsbrønde

Det kan virke ganske nemt at købe en sandfangsbrønd. Når det kommer til stykke, er det dog ikke helt tilfældet. Der er nemlig rigtig mange muligheder, og de mange brønde adskiller sig på baggrund af en lang række faktorer.

Derfor er det også vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvad du egentlig leder efter. Når du skal vælge din sandfangsbrønd, er der nemlig mange faktorer, der har betydning for dit valg, men det er særligt nedenstående, der skal overvejes:

  • Den indvendige diameter på det sted, hvor brønden skal tilsluttes til nedløbsrøret
  • Tilslutningsdiameteren på det sted, hvor du skal tilslutte brønden til kloakken eller faskinen
  • Kapaciteten, da den viser, hvor meget vand den kan rumme

Hertil er det også vigtigt, at du er opmærksom på, at det ikke er alle varianter, der har den samme opbygning. Der er nemlig nogle brønde, der har en anderledes opbygning, hvorfor du skal finde en opbygning, der harmonerer med formålet.

I denne sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt, at du overvejer, hvorvidt det vil gøre dit arbejde nemmere på et senere tidspunkt. Dette gør sig gældende i forhold til både montering samt i forhold til rengøring og vedligeholdelse.

Regler for sandfangsbrønde

Hvis du står over for at skulle installere en sandfangsbrønd, er det vigtigt, at du tager dig tid til at orientere dig om de regler, der gør sig gældende på området. Det skal du naturligvis sørge for at gøre, inden du går i gang med noget

Først og fremmest er det vigtigt, at det gøres klart, at du ikke selv må give dig i kast med at tilslutte og frakoble en brønd til dit kloaksystem. Det er en opgave, der skal overlades til en kloakmester. Det vil sige, at du er nødt til at betale en professionel for at gøre det for dig.

Dertil er det også vigtigt, at du forhører dig om, hvilke regler, der gør sig gældende i forhold til at etablere en sandfangsbrønd. Der kan nemlig være forskel på reglerne mellem kommunerne, og der kan også være forskel i forhold til det område, du bor i.

Hertil er det også vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dig, der har ansvaret for, at din brønd bliver nedsat i forhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og byggeloven.

Specielle regler ved faskiner

Det er også vigtigt, at du er klar over, at der er specielle regler at tage højde for, når det kommer til faskiner. Her er der nemlig regler for, hvor stor en sandfangsbrønd, der skal være koblet sammen med din faskine.

Det tager nemlig længere tid for regnvandet at forsvinde gennem en faskine, end det gør, hvis det blot bliver ført direkte videre. Derfor er det også vigtigt, at du har en stor sandfangsbrønd. En hovedregel, som du kan gå ud fra er, at du skal have en sandfangsbrønd på min. 70 liter før en faskine.

Er du i tvivl om to forskellige størrelser, når du står over for at skulle vælge en sådan brønd, så bør du altid vælge den største af de to. Alle prognoser siger, at vi fremadrettet kan forvente at få mere regnvand, hvorfor det er vigtigt, at man vælger en brønd, der har stor nok kapacitet til dette.

Rengøring og vedligeholdelse af sandfangsbrønde

Der er ikke nogen faste regler for, hvor ofte du skal rengøre din sandfangsbrønd. Du rådes dog til at gøre det en gang om året i efteråret. Hvis der ligger blade, jord og sand i bunden af den, kan den ikke blot ende med at blive tilstoppet.

Hvis det ligger i bunden af brønden på et tidspunkt, hvor der er frost, kan det medføre, at det fryser. Det kan ende med at skabe revner i brønde, da materialet udvider sig, når det fryser. Derfor er det vigtigt, at du får den tømt, inden frosten får fat.

Heldigvis er det forholdsvis overkommeligt, da du blot kan skovle det op med en klaprenser. En klaprenser kan komme ned i brønde med en diameter på mindst 200 mm. Har du en brønd med mindre diameter, skal du derfor finde en anden løsning.

Når du har renset brønden, er det også en god idé at undersøge, om siderne er intakte. Hvis der er revner i dem, eller der vokser grene i brønden, er det på tide, at den bliver skiftet ud.

Der er naturligvis intet, der står i vejen for, at din sandfangsbrønd bliver rengjort oftere, end én gang om året. Hvis du kan gøre det hvert halve år eller hvert kvartal, er det blot endnu bedre.

Giv denne post en karakter

Søjleboremaskine – Mange modeller og prisklasser

Tidligere artikel

Metabo boremaskine. Se 12+ bedste modeller på markedet

Næste artikel

Du kan måske også lide

Mere om Bolig